Quốc Tay Ga
Tìm Thông Tin Bảo Hành

BẢO HÀNH SẢN PHẨM

Phim cách nhiệt   

GP Max (GP) bảo hành 7  năm. 

BlackPear NC bảo hành 15 năm.

Phim bảo vệ  Clear Plex & ClearPlex Nano Ceramic bảo hành 3 năm.

Phim bảo vệ sơn PROTEKT PPF bảo hành 7 năm

- Lỗi hư hỏng sản phẩm từ nhà sản xuất thì sẽ được Madico Việt Nam bồi thường bao gồm lắp/dán lại cho khách hàng thông qua Đại lý hoặc trực tiếp. 
 Thời gian Bảo hành là thời gian còn lại đã ghi trong Phiếu Bảo hành cho lần lắp/dán đầu tiên. 
- Việc bồi thường cho khách hàng bằng sản phẩm được lắp/dán lại, không bồi thường giá trị bằng Tiền (kể cả khách hàng yêu cầu).
MADICO VIỆT NAM
Xin phép từ chối bảo hành các trường hợp cố ý làm hỏng lớp phim, hay có tác động vô tình hoặc cố ý. 
Xin cảm ơn.